دعوة الى السادة أعضاء المجلس البلدي لحضور أشغال جلسة الدورة العادية الثانية وذلك يوم الجمعة 04 جوان 2021

Publié par منصور - 27 mai 2021 Conseil municipal


دعوة الى السادة أعضاء المجلس البلدي لحضور أشغال جلسة الدورة العادية الثانية وذلك يوم الجمعة 04 جوان 2021


Ajouter un commentaire

Éditer j'aime j'aime Favori Défavoriser Supprimer Envoyer Répondre Partager Are you sure you want to delete this ?

Veuillez vous connecter pour commenter

Articles connexes